Atina_2

 

Atina je glavni grad Grčke. Moderna Atina je veliki i kosmopolitski grad, dok je starogrčka Atina bila moćna država i poznati obrazovni i filozofski centar. Grad je dobio ime po boginji zaštitnici – Atini. Često se naziva kolijevkom zapadne civilizacije zbog svojih kulturnih doprinosa tokom IV i V vijeka prije nove ere. Iz tog razdoblja u Atini je ostalo mnogo antičkih zgrada i umjetničkih djela. Najpoznatiji je svakako Akropolj, koji je priznat kao jedan od najboljih primjera klasične grčke umjetnosti i arhitekture.

PROGRAM PUTOVANJA

1.dan (05.03.2019. Utorak) BiH-SRB-MK

Polazak iz Sarajeva ispred Zemaljskog muzeja u 16:00 sati a iz Tuzle sa Glavne autobuske stanice u 19:00 sati. Vožnja kroz BiH, Srbiju, Makedoniju.

 1. dan(06.03.2019. Srijeda) SOLUN

Dolazak u Solun u jutarnjim satima. Po dolasku, panoramsko razgledanje grada: Ladadiki, Gradska luka, Bela kula, Makedonsko poyorište, Sakmište, Rotonda, Galerijusov slavoluk, Egnatia… Smeštaj u hotel. Slobodno po podne za individulano razgledanje. Noćenje. Smještaj u hotel. Slobodno vrijeme za odmor i individualne aktivnosti. Noćenje.

3.dan (07.03.2019. Četvrtak) ATINA

Doručak. Odjava iz hotela i polazak za Atinu. Vožnja sa usputnim pauzama. Dolazak u Atinu u poslijepodnevnim satima. Smještaj u hotel. Slobodno vrijeme za odmor i individualne aktivnosti. Odlazak do centra grada u pratnji vodiča (stručna objašnjenja u vezi sa transportom i načinima komunikacije uz posjetu centralnom dijelu grada). Povratak u hotel. Slobodno vrijeme. Noćenje.

4.dan (08.03.2019. Petak) ATINA–AKOROPOLJ

Doručak. Panoramsko razgledanje grada autobusom: Trg Omonija (najstariji u Atini), Neo-klasične zgrade Nacionalne Biblioteke, Akademije nauka, Univerziteta i starog Parlamenta (sada Nacionalni Istorijski Muzej). Najveći atinski trg Sintagma sa neo-klasičnom zgradom Novog Parlamenta (izvorno je služila kao Kraljevska Palata grčke monarhije do 1924.god., nakon opsežnog renoviranja, od 1936. pa nadalje zgrada Parlamenta). U predvorju se nalazi grob neznanog junaka koga čuvaju Evzoni (predsednička garda) u tradicionalnoj uniformi, ceremonijalna smena straže je svakog sata. Obilazak starog Olimpijskog stadiona, gdje su 1896. godine održane prve moderne Olimpijske igre, i Zevsovog hrama (kolosalna građevina počela je da se gradi u 5.st p.n.e., nije završena sve do vladavine rimskog cara Hadrijana u 2.st.). Fakultativni odlazak autobusom do Akropolja gdje su remek djela zlatnog doba Atine. Obilazak Akropolja: Propileji (437.- 432.god.p.n.e.), monumentalna vrata Akropolja; Partenon-hram boginje Atine (5.vek p.n.e.); Erehteon, hram jonskog stila (421.-406.god.p.n.e.) sa čuvenim “trijemom djevica” i 6 ženskih figura (karijatide). Slobodno vreme. Noćenje.

5.dan (09.03.2019. Subota) ATINA–PELEPONEZ–ATINA

Doručak. Slobodan dan za individualne aktivnosti ili mogućnost organizovanja fakultativnog obilaska Peloponeza (Korintski kanal, Epidaurus-staro pozorište, Nafplion, Mikena), ukoliko budu otvoreni lokaliteti–nekada najvećeg grčkog poluostrva odvojenog Korintskim kanalom, sa posjetom Agamemnonovoj Mikeni-Atrejevoj riznici i Lavljoj kapiji, zatim posjeta i Epidaurusu, čuvenom drevnom amfiteatru. U poslije podnevnim satima povratak u hotel. U večernjim satima mogućnost organizovanja fakultativnog odlaska na „Grčko veče“ u tavernu na Plaki (boemska četvrt Atine) uz večeru, sirtaki i grčki folklor. Noćenje.

6.dan (10.03.2019. Nedjelja) ATINA-BiH

Rani doručak. Napuštanje soba. Polazak za BiH.  Vožnja kroz Grčku i Makedoniju prema BiH.

7.dan (11.03.2019. Ponedjeljak)  BiH

Dolazak u BiH u jutarnjim satima.

NAPOMENA : NAVEDENI PROGRAM PLANIRANIH POSJETA PO DANIMA MOŽE BITI IZMJENJEN PRI KREIRANJU FINALNE SATNICE PUTOVANJA

 

CIJENA ARANŽMANA: 399,00 KM

 

CIJENA UKLJUČUJE:

 • Prevoz modernim turističkim autobusima (KLIMA, TV – VIDEO, CD, DVD…)
 • 3 noćenja sa kontinentalnim doručkom u hotelu sa 3*** u Atini
 • 1 noćenje sa doručkom u hotelu sa 3*** u Solunu
 • Kompletnu organizaciju putovanja uz pratnju stručnih vodiča tokom putovanja.
 • Obilazak Soluna sa vodičem
 • Obilazak Atine sa vodičem
 • PDV

 

 

 

CIJENA NE UKLJUČUJE:

Fakultativne izlete, i ulaznice za muzeje:

 • Posjeta Akropolju sa ulaznicom (25 EUR)
 • Peleponez (Korint–Mikena–Epidaurus) (35 EUR)
 • Grčko veče u četvrti Plaka u Atini (30 EUR)
 • Putničko zdravsveno osigruranje (PZO) 12KM
 • Doplata za jednokrevetnu sobu 150,00 KM
 • Doplata za dodatno sjedište u autobusu 120,00 KM

 

NAPOMENA: Za realizaciju fakultativnih izleta potrebno je minimalno 25 prijavljenih putnika. Organizator izleta zadržava pravo izmjene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih ovim programom.

NAPOMENA: Cijena aranžmana je kalkulisana na bazi 40 putnika. Ukoliko bude manje prijavljenih putnika možemo realizovati putovanje uz prethodni dogovor sa putnicima o korekciji cijene. Ukoliko dodje do otkazivanja putovanja dužni smo obavjestiti sve putnike koji su izvršili rezervaciju 7 dana prije polaska na putovanje.

UPOZORENJE: Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. Svaki putnik je dužan samostalno provjeriti važnost svojih dokumenata i provjeriti zakonske regulative oko ulaska u države koje su u programu putovanja. Svi putnici su duzni imati validnu policu putničkog zdravstvenog osiguranja.

REZERVACIJA PUTOVANJA: Prilikom rezervacije putovanja potrebno je dostaviti kopiju pasoša te uplatiti avans u iznosu od 30% od ukupne cijene aranžmana.

NAČIN PLAĆANJA: Nudimo mogućnost plaćanja aranžmana u ratama. Prva rata u  decembru, druga rata u januaru, treća rata u Februaru i cetvrta rata u martu do polaska na putovanje.

Uz ovo putovanje vrijede opšti uslovi putovanja TA