Interliber-2018

Interliber sajam knjiga – Arena shopping Zagreb 17.11.2018.g.

 

PROGRAM PUTOVANJA

1.dan  MOSTAR  (subota 17.11.18.g.)                         

Polazak iz Mostara sa Autoprevoz-Bus-om sa autobuske stanice  17.11.18 u 02:30 sati ujutro ( 2 ipo sata vožnje do Donjeg Vakufa) Dolazak u Donji Vakuf  oko 05:00 sati . Nastavak putovanja i pauza pola sata u B.Gradiški prije graničnog prelaza.Dolazak u Zagreb oko 11:00 sati , posjeta sajmu Interliber do 15:30 sati, nakon toga odlazak do glavnog kolodvora/autobuske stanice u Zagrebu i sa tramvajem odlazak do centra grada u Zagrebu. Slobodno vrijeme u centru Zagreba do 18:00 sati. Polazak autobusa u 18:30 sati sa autobuske stanice u Zagrebu. Posjeta shopping centru Arena . Povratak iz Zagreba oko 21:30 sat . Dolazak u Mostar oko 5:00 sati u nedjelju  18.11.18.g.KRAJ SLUGE.

 

CIJENA ARANŽMANA : 45,00 KM

 

U cijenu aranžmana je uračunato:

  • prevoz autobusima “Autoprevoz-Bus-a” visoke turističke klase
  • Usluge pratioca tokom putovanja

 

U cijenu aranžmana nije uračunato:

  • Putničko zdravstveno osiguranje 4,00 KM

NAPOMENA:

Cijena aranžmana je kalkulisana na bazi 45 osoba. Ukoliko bude manje prijavljenih putnika možemo realizovat putovanje uz prethodni dogovor sa strankama o korekciji cijene. Ukoliko dodje do otkazivanja putovanja dužni smo obavjestiti sve klijente koji su izvršili rezervaciju 5 dana prije polaska na putovanje.

 

UPOZORENJE:Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. Svaki putnik je dužan samostalno provjeriti važnost svojih dokumenata i provjeriti zakonske regulative oko ulaska u EU.