nova_godina dubrovnik
nova_godina dubrovnik

NO SLEEP PUTOVANJE    

NOVA GODINA U DUBROVNIKU !!!!

  1. DAN, 31.12.2018. (ponedjeljak ), BIH – DUBROVNIK

Okupljanje putnika na peronima autobuske stanice Mostar. Polazak autobusa oko 16:00h. Putovanje preko Trebinja do Dubrovnika. Slobodno vrijeme u centru grada, U večernjim satima slijedi spektakularni doček Nove godine na trgu Staroga grada  NINU BADRIĆ   učiniće doček Nove godine potpuno jedinstvenim! SRETNA NOVA GODINA! Polazak iz Dubrovnika  sa dogovorenog mjesta u jutarnjim satima 01.01.2019.g u 02:00 sata. Dolazak u Mostar u jutarnjim satima .

CIJENA: 35,00 KM  

Cijena obuhvata:
–  prevoz  autobusom AUTOPREVOZ-BUS-a  visoke turističke klase ,-

–  troškove organizacije

– troškovi ispuštanja putnika na Pilama u Dubrovniku

U cijenu nije uključeno:
-PZ osiguranje 2,00 KM

NAPOMENA:Cijena aranžmana je kalkulisana na bazi 40 osoba. Ukoliko bude manje prijavljenih putnika možemo realizovati putovanje uz prethodni dogovor sa stranakama o korekciji cijene.

Svaki putnik mora imati uplaćeno putničko zdravstveno osiguranje (vlastito ili uplaćeno putem agencije) bez obzira da li podliježe procesu viziranja BH pasoša ili ne.  Potrebna dokumentacija za putovanje pasoš.

UPOZORENJE: Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. Svaki putnik je dužan samostalno provjeriti važnost svojih dokumenata i provjeriti zakonske regulative oko ulaska u države koje su u programu putovanja

Uz ovo putovanje vrijede opšti uslovi putovanja TA Autoprevoz-Bus. Svim putnicima stojimo na raspolaganju za sva pitanja u vezi sa programom putovanja putem telefona 036/551 900  ili na email: booking@autoprevoz-bus.ba