sarajevo nova_godina

NO SLEEP PUTOVANJE    

NOVA GODINA U SARAJEVU !!!!

DAN, 31.12.2018. (ponedjeljak), MOSTAR-SARAJEVO
Okupljanje putnika na peronima autobuske stanice Mostar. Polazak autobusa oko 16:00h. Putovanje preko Jablanice,Konjica do Sarajeva. Dolazak u popodnevnim satima Slobodno vrijeme u centru grada, U večernjim satima slijedi spektakularni doček Nove godine na Trgu BIH  uz HARI MATA HARI  SRETNA NOVA GODINA! Polazak iz Sarajeva sa dogovorenog mjesta u jutarnjim satima 01.01.20197.g u 02:00 sata. Dolazak u Mostar u jutarnjim satima .

 

CIJENA: 20,00 KM iz Mostara,Jablanice,Konjica

 

Cijena obuhvata:
–  prevoz  autobusom AUTOPREVOZ-BUS-a  visoke turističke klase

– PDV

–  troškove organizacije

 

NAPOMENA:Cijena aranžmana je kalkulisana na bazi 40 osoba. Ukoliko bude manje prijavljenih putnika možemo realizovati putovanje uz prethodni dogovor sa stranakama o korekciji cijene.

UPOZORENJE: Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana.

Uz ovo putovanje vrijede opšti uslovi putovanja TA Autoprevoz-Bus. Svim putnicima stojimo na raspolaganju za sva pitanja u vezi sa programom putovanja putem telefona 036/551 900  ili na email: booking@autoprevoz-bus.ba