ohrid

Osmomartovsko putovanje

OHRID

Sa posjetama Tirani i Skoplju, prevoz autobusom, dva polupansiona

POLAZAK: 28.02.2019.                                                 POVRATAK: 03.03.2019.

PROGRAM PUTOVANJA

 1. dan. Četvrtak 28.02.2019.  (BIH – )Polazak iz Tuzle sa Glavne autobuske stanice u večernjim satima. Vožnja preko BiH i Crne Gore pravcem preko Sarajeva, Nikšića i Podgorice sa pauzama po želji grupe. Noćna vožnja.
 1. dan Petak 01.03.2019. (Tirana-Ohrid) Dolazak u Tiranu u jutarnjim satima. Slijedi kratka posjeta kulturnim spomenicima: Edhem–begova džamija, Univerzitet u Tirani, Rruga Ismaili, piramida, kuća Envera Hodže. Kraće zadržavanje u centru Tirane. Nastavak putovanja prema Ohridu. Dolazak u Ohrid u poslijepodnevnim satima. Smještaj u hotel. Večera. Slobodno veče.

3.dan Subota 02.03.2019.  (Ohrid-Sv.Naum)Doručak. Fakultativni obilazak uže jezgre grada sa kulturno-historijskim znamenitostima. Kasnije je predviđena posjeta Samostanu sv.Nauma, te fakultativna plovidba Ohridskim jezerom. Obilazak tradicionalne čaršije gdje se prodaju čuveni ohridski biseri i ćilibari. Povratak u hotel. Večera. Večernja zabava i program uz obimnu gastronomsku ponudu domaćih specijaliteta, poznatu makedonsku muziku, zabava do kasnih noćnih sati. Noćenje.

 1. dan Nedjelja 03.03.2019. (Ohrid-Skoplje-BiH) Doručak. Polazak iz Ohrida nakon doručka. Vožnja prema Skopju preko Tetova, Kičeva i Gostivara. Po dolasku u Skopje slijedi obilazak grada u pratnji vodiča: kuća Majke Tereze, Kameni most iz 6. st., Daut Pašin hamam iz 15. st., crkva sv. Spasa, tvrđava Kale, stara skopska čaršija, džamija Mustafa Paše, moderni dio grada, spomenici Aleksandru Makedonskom i Filipu II… Slobodno vrijeme. Polazak za BiH. Vožnja preko Kumanova, Niša i Beograda. Dolazak u Tuzlu u kasnim noćnim satima. Kraj usluge.

CIJENA ARANŽMANA: 229,00 KM

(Cijena kalkulisana na bazi 40 putnika)

 

U cijenu aranžmana je uračunato:

 • prevoz autobusima visoke turističke klase sa klimom, wc-om, TV/video/audio opremom, mini barom i kuhinjom.
 • Smještaj u hotelu sa 4**** u Ohridu na bazi dva polupansiona (doručak+večera)
 • Usluge vodiča tokom putovanja
 • Obilazak Tirane
 • Obilazak Skopja
 • naša organizacija
 • PDV

 

U cijenu aranžmana nije uračunato:

 • Troškovi obaveznog putničkog osiguranja (PZO) 10,00 KM
 • Obilazak Ohrida i Sv.Naum-a sa lokalnim vodičem 15,00 Eura
 • Vožnja brodom po Ohridskom jezeru 10,00 Eura
 • Doplata za jednokrevetnu sobu 50,00 KM
 • Posebne želje putnika

 

Popust za djecu do 12 godina starosti 10%

NAPOMENA: Za realizaciju fakultativnih izleta potrebno je minimalno 25 prijavljenih putnika. Organizator izleta zadržava pravo izmjene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih ovim programom.

NAPOMENA: Cijena aranžmana je kalkulisana na bazi 40 osoba. Ukoliko bude manje prijavljenih putnika možemo realizovati putovanje uz prethodni dogovor sa putnicima o korekciji cijene. Ukoliko dodje do otkazivanja putovanja dužni smo obavjestiti sve klijente koji su izvršili rezervaciju 7 dana prije polaska na putovanje.

 

UPOZORENJE: Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. Svaki putnik je dužan samostalno provjeriti važnost svojih dokumenata i provjeriti zakonske regulative oko ulaska u zemlje koje su u programu putovanja. Svi putnici su duzni imati validnu policu putničkog zdravstvenog osiguranja.

 

NAČIN PLAĆANJA: Nudimo mogućnost plaćanja aranžmana u ratama. Prva rata u mjesecu Decembru 2018., druga rata u mjesecu Januaru 2019.g. i treća rata u mjesecu Februaru 2019.g.

 

REZERVACIJA PUTOVANJA: Prilikom rezervacije putovanja potrebno je dostaviti kopiju pasoša te uplatiti avans u iznosu od 30% od ukupne cijene aranžmana.

Uz ovo putovanje vrijede opšti uslovi putovanja TA.