tenerifi

DAN DRŽAVNOSTI

 “ KANARSKA OSTRVA – TENERIFE ” + BARCELONA

AUTOBUS + AVION IZ DUBROVNIKA

8 DANA: 23.11.-30.11.2017.
Putovanje koje uključuje  Barcelonu i Tenerife  uz ugodan odmor u trajanju od 11 dana… Još uvijek niste sigurni….?Da li i Vi često zamišljate kako izgleda raj na zemlji?

Rajska, Kanarska ostrva  poznata su u cijelom svijetu po   vječnom proljeću i moru prijatne temperature. Ljeti  je rijetko kada toplije od 28ºC, dok zimi temperatura ne pada ispod prijatnih 19ºC. Dobar razlog da se vreli ljetnji i hladni zimski dani provedu upravo tamo. Oni koji su imali sreće da posjete i dobro upoznaju ovaj mali raj ispred afričke obale poželjeli su da ga,  ako ne već trajno nasele, obavezno još jednom obiđu, makar na samo desetak  dana.

Cijene za prvih 10 rezervacija:

HOTEL U PUERTO DE LA CRUZE – 999 KM sa taksama, a kasnije 1249 KM

HOTEL U PLAYA DE LAS AMERICAS – 1399 KM sa taksama, a kasnije 1649 KM


U cijenu je uključeno:

– Prijevoz  autobusom na relaciji: Sarajevo –Dubrovnik – Sarajevo

– Avio karte sa taksama prema itinereru putovanja
– Smještaj na Tenerifima bazi 6 nocenja BB – hotel  4* TRAINFLOR ILI SLICAN (moguca doplata za druge hotele.

– Smještaj u hotelu 3* u Barceloni  na bazi noćenja bez doručka – hotel u okolini aerodroma

– Usluge organizacije putovanja

– Ručna prtljaga 8kg

– Pratioc putovanja uz minimalno 20 prijavljenih osoba.

U cijenu nije uključeno:

– Fakultativni izleti I vlastiti troškovi
– PZ osiguranje 16 KM, osobe starije od 60 godina plačaju 32 KM

– Doplata za prtljaga koja ide u prtljažni prostor 20 kg – 100 KM
– Doplata za jednokrevetnu sobu ovisi o odabranom hotelu

1

Dan 1

SARAJEVO –MOSTAR-DUBROVNIK – BARCELONA – TENERIFE Okupljanje putnika ispred zemaljskog muzeja i polazak autobusa oko 06h ujutru , zaustavljanje u Mostaru po ukrcaj putnika i vožnja prema Dubrovniku Vožnja Kroz BiH sa usputnim pauzama. Dolazak na aerodrom te let na relaciji Dubrovnik – Barcelona. Po slijetanju na aerodrom u Barcelonu, slijedi slobodno vrijeme do leta za Tenerife. Po dolasku na Tenerife, slijedi transfer do hotela i smještaj u isti.
2

Dan 2

TENERIFE Doručak. Zajednička šetnja gradom i upoznavanje sa istim. Slobodno vrijeme, možete iskoristiti za kupanje na prelijepim plazama. Slobodno vrijeme. Nočenje.
3-6

Dan 3-6

TENERIFE Slobodno vrijeme za odmor, vlastite aktivnosti ili fakultativne izlete.
7

Dan 7

TENERIFE – BARCELONA Doručak. Odjava iz hotelskih soba i slobodno vrijeme do transfer na aerodroma (vrijeme leta ce biti naknadno objavljeno), te let na relaciji Tenerife – Barcelona. Po dolasku u Barcelonu, transfer do hotela, smještaj u isti, slobodno vrijeme i noćenje.
8

Dan 8

BARCELONA – DUBROVNIK – MOSTAR-SARAJEVO Rana odjava iz hotelskih soba. Transfer do aerodroma u 07:30. Check inn i let na relaciji Barcelona – Dubrovnik u 10:00. Po slijetanju u Dubrovnik slijedi prevoz prema BiH. Dolazak u na odredište u poslijepodnevnim satima.

Cijene Fakultativnih izleta:

 • Teide (nacionalni park – vulkan – 3718 m nadmorske visine) – 40 € – (karta za žičaru se dodatno placa 28€) + Masca
 • Sjevernoisdtočni dio ostrva (Santa Cruz de Tenerife, La Laguna, i Plaja Teresitas) – 30€
 • Puerto de la cruz + Loro parque i Lago Martianez (ulaznice se dodatno plaćaju: Lago Martianenz cca 5€, Loro Parque 34 €) – 30€ /Za goste koji budu smjesteni u hotelu u Playa de Las Ameicas
 • Izlet brodom – posmatranje kitova i Delfina – 60€
 • Siam Park – Aqua Park – ulaznica 34€
 • Podmornica – naknadno će biti ponuđena cijena

PROVJERITE VAŽENJE VAŠEG PASOŠA-MINIMALNO 90 DANA OD DANA ULASKA U ZEMLJE EVROPSKE UNIJE

 

NAPOMENE:       

 • Organizator zadržava pravo izmjene cijene aranžmana i fakultativnih izleta u slučaju drastičnih povećanja cijene nafte na svjetskom tržištu ili monetarnih poremećaja na finansijskom tržištu a koji utiču na kalkulativne elemente ovog aranžmana.
 • Vrijeme leta zavisi od uslova u saobraćaju (raspoloživost aviona kod avio-kompanije, opterećenost polaznog i odredišnog aerodroma) koji u sezoni mogu biti otežani.
 • Raspodjelu soba u hotelu vrši recepcija po dolasku. Slike soba u katalogu ili na sajtu su date radi informacije. Većina hotela ima nekoliko vrsta soba, tako da smještaj u hotelu ne mora biti u sobi sa slike.
 • Organizator putovanja ne preuzima odgovornost za izgubljeni, oštećeni ili ukradeni prtljag. Sva svoja prava u vezi sa prtljagom koji je izgubljen ili oštečen, putnik ostvaruje obraćajući se direktno prijevozniku.
 • Fakultativni izleti nisu obavezan dio programa i zavise od broja prijavljenih putnika
 • M-97 tours ne odgovara za eventualne promjene u satnici leta.
 • Fakultativni izleti se moraju rezervisati minimalno 2 sedmice prije puta, kako bi na vrijeme rezervisali ulaznice i odgovarajuća transportna sredstva.
 • Organizator putovanja je M-97 doo Sarajevo
 • Organizator putovanja zadržava pravo promjena pojedinih sadržaja u programu
 • Organizator putovanja nije ovlašten i ne cijeni valjanost putnih i drugih isprava
 • Za sve informacije dane usmenim putem agencija ne snosi odgovornost
 • Potpisnik Ugovora o putovanju ili predstavnik grupe putnika obavezan je sve putnike upoznati s ugovorenim programom putovanja, uvjetima plaćanja i viziranja i OPĆIM UVJETIIMA PUTOVANJA M-97 doo Sarajevo
 • Putnici su dužni dva dana prije puta provjeriti tačno vrijeme i mjesto polaska grupe
 • Putnik je dužan sam se upoznati s pravilima ponašanja zemlje u koju putuje i poštivati važeće zakonske carinske propise
 • U prijevoznim sredstvima je najstrože zabranjeno pušenje, konzumiranje alkohola i opojnih sredstava
 • Putnik koji svojim neadekvatnim ponašanjem uznemirava druge putnike ili ometa vozače i pratioca u poslu, bit će odmah isključen s putovanja i sva odgovornost prelazi na njega bez prava na žalbu i povrat novca
 • Putnik je dužan poštovati satnicu određenu od strane predstavnika agencije na putovanju, u suprotnom predstavnik agencije ima pravo putnika isključiti s putovanja
 • U turističkim autobusima nije moguća upotreba toaleta; u skladu s planom i programom puta pauze se prave svakih 3-4 sata (u zavisnosti od lokacije i opremljenosti benzinske stanice) koje putnici mogu iskoristiti za upotrebu toaleta
 • Agencija određuje raspored sjedenja, mjesto polaska, mjesta za pauzu i dužinu iste; uplatom prijevoza, putnik prihvaća sve gore navedeno, bez prava na prigovor i žalbu
 • Aranžman je rađen na bazi od minimum 10 putnika za daleka putovanja i 30 putnika za europska putovanja
 • U slučaju nedovoljnog broja putnika za realizaciju aranžmana ili drugih objektivnih okolnosti, organizator putovanja obavještava putnike o otkazu aranžmana najkasnije 10 dana prije datuma polaska za daleka putovanja i 5 dana prije datuma polaska za europska putovanja
 • Kod aranžmana koji uključuju prijevoz avionom, nakon kupovine avio karata nemoguće je refundiranje istih i u tom slučaju vrijede uvjeti avio kompanija
 • Kod aranžmana koji uključuju prijevoz low cost avio kompanija, u slučaju odlaganja leta, otkaza ili gubitka konekcije putnici su dužni sami platiti novonastale troškove i agencija ne može utjecati na okolnosti koje su van njenog dometa
 • Cijene low cost aranžmana podložne su promjenama i po uplati avansa se provjeravaju tarife i putniku se potvrđuje cijena aranžmana
 • Agencija ne snosi odgovornost uslijed promjena avio konekcija od strane avio kompanije
 • Agencija zadržava pravo odabira prijevoznog sredstva za transfere i vrši ih do smještaja ukoliko je to fizički moguće
 • Organizator putovanja zadržava pravo korekcije ugovorene cijene prije početka putovanja uslijed promjene u tečaju razmjene valute ili promjene u tarifama prijevoznika i u zakonom predviđenim slučajevima
 • Za ovaj aranžman primjenjuju se OPĆI UVJETI PUTOVANJA usklađeni s UTA standardom

Napomene u vezi sa smještajem:

 • Organizator putovanja, M-97 doo Sarajevo, nema uticaja na raspored putnika po sobama u hotelima. Hoteli vrse raspored putnika. Soba koju vidite na slici na internet ili nekoj drugoj publikaciji, ne mora da odgovara sobi koju će putnici dobiti.
 • U smještajne objekte se ulazi prvog dana boravka u skladu s pravilima tog smještajnog objekta. Najčešće je check-in u popodnevnim satima (14h ili 15h), a check-out je posljednjeg dana boravka najčešće do 10h ili 11h.
 • Opisi smještajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitetu usluge u okviru smještajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to ovisi isključivo o smještajnom objektu
 • Neki od dopunskih sadržaja smještajnih objekata su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promjena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo ovise o smještajnom objektu (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj…)
 • Putnik je dužan poštivati pravila smještajnog objekta i sam snosi odgovornost uslijed sankcija od strane osoblja smještajnog objekta

Napomene u vezi s fakultativnim izletima:

 • Fakultativni izleti nisu obvezni dio putovanja
 • Termini i cijene fakultativnih izleta su promjenjivi i ovise o slobodnim terminima po lokalitetima, broju prijavljenih putnika i objektivnim okolnostima

 

Za putovnje vrijede opšti uslovi putovanja Putničke agencije Kalkulacija je rađena na bazi minimalno 20 prijava