Zlatibor

        
3 DANA/BUS/HOTEL

06.10.-08.10.2017

         CIJENA ARANŽMANA  140 KM

FIRST MINUTE cijena važi do 15.09.2017. poslje čega se uvećava za 10 KM.

Za penzionere uz priložen ček  ili za uplate u cijelosti do 15.09.2017. cijena iznosi 120 KM.

 

  ARANŽMAN OBUHVATA

– prevoz autobusom turističke klase na relaciji prema programu putovanja

– Smještaj u konačištu „Sunce“  Zlatibor na bazi dva polupansiona ( doručak i večera)
– naša organizacija.
– PDV
ARANŽMAN NE OBUHVATA
Troškovi putničkog zdravstvenog osiguranja 6 KM, a za osobe starije od 60 godina 12 KM

Ulaz u Andrićev grad,usluge u ski centru
Agencija Autoprevoz-Bus  zadržava pravo zamene navedenog  hotela sličnim hotelom  iste kategorije

NAPOMENA: Cijena aranžmana je kalkulisana na bazi 35 putnika. Ukoliko bude manje prijavljenih putnika možemo realizovati putovanje uz prethodni dogovor sa klijentima o korekciji cijene. Ukoliko dodje do otkazivanja putovanja dužni smo obavjestiti sve klijente koji su izvršili rezervaciju 7 dana prije polaska na putovanje.

REZERVACIJA PUTOVANJA: Prilikom rezervacije putovanja potrebno je dostaviti kopiju pasoša te uplatiti avans u iznosu od 30% od ukupne cijene koštanja aranžmana. Sa uplatom avansa/ akontacije putnik prihvata Opće uslove putovanja.

UPOZORENJE: Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. Svaki putnik je dužan samostalno provjeriti važnost svojih dokumenata i provjeriti zakonske regulative oko ulaska u države koje su u programu putovanja. Svi putnici su duzni imati validnu policu putničkog zdravstvenog osiguranja.

Posebne pogodnosti za sindikalne organizacije, firme, škole ,Opštine….plaćanje na 6 mjesečnih rata bez kamata!!!!!!!

Uz ovo putovanje vrijede opšti uslovi putovanja TA Autoprevoz-Bus.Uz ovo putovanje vrijede opšti uslovi putovanja TA Autoprevoz-Bus. Svim putnicima stojimo na raspolaganju za sva pitanja u vezi sa programom putovanja putem telefona 036/551 900  ili na email: booking@autoprevoz-bus.ba

 

1

Dan 1

Petak, (Mostar-Zlatibor) Polazak sa dogovorenog mjesta u 07:00 sati. Polazak iz Sarajeva ispred Zemaljskog muzeja u 09:30h.Putovanje preko Sarajeva, Višegrada sa usputnim pauzama po potrebi grupe. Dolazak na Zlatibor. Smještaj u hotel. Slobodno vrijeme do večere. Večera. Noćenje.
2

Dan 2

Subota (Zlatibor) Doručak. Odlazak na Tornik, ski centar udaljen 7 km od Zlatibora, idelano mjesto za setnju, biciklizam, mogućnost vožnje žičarom i dr. Povratak na Zlatibor. Slobodno vrijeme. Večera. Noćenje.
3

Dan 3

Nedjelja(Zlatibor-Višegrad-Mostar) Doručak. Odjavljujemo se iz hotela i polazimo za Mostar. Vožnja pravcem Višegrada. Samostalna posjeta i obilazak grada ili u dogovoru sa grupom odlazak do Andrićev grada ( doplata ua ulaz) Dolazak na odredište u večernjim satima.