Kotor, Montenegro – September 15 2018: Tourists Sightsee, Dine A

IZLET KOTOR – TIVAT
CIJENA : 50,00 KM
Termin putovanja: 01.03.2023 / srijeda

Plan i program putovanja:
Polazak grupe sa Autobuske stanice Mostar u 07:00 h, Čapljina u 07:30 sa autobuske stanice, Stolac u 08:00 sati. Vožnja do Trebinja i pauza za jutarnju kafu. Nastavak vožnje prema Kotoru i obilazak grada sa stručnim lokalnim vodičem. Slobodno vrijeme za šetnju. Polazak iz Kotora sa dogovorenog mjesta u 15:00 sati . Nastavak vožnje cca 30 min do Tivta i kratka samostalna posjeta luci Porto Montenegro . Polazak iz Tivta u 17:00 h prema Mostaru.

U cijenu je uračunato:
prevoz modernim turističkim autobusom
usluge lokalnog vodiča u Kotoru
povratna karta za trajekt ,
iskrcaj I ukrcaj putnika u Kotoru,
turistička taksa u Kotoru
PDV , organizaciju i pratioca putovanja

U cijenu nije uračunato:,ulaznice u objekte, hrana I piće tokom putovanja

Napomena: Agencija zadržava pravo otkazivanja izleta u slučaju malog broja prijavljenih osoba Upozorenje: Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. Uz ovo putovanje vrijede opšti uslovi putovanja TA Autoprevoz-Bus.