ohrid

OHRID-SKOPJE-TIRANA

POLAZAK: 02.03.2023                                   POVRATAK: 05.03.2023

 

PRVI DAN  (BIH – )

Polazak iz Mostara, Čapljine, Stoca sa Glavne autobuske stanice u večernjim satima. Vožnja preko Crne Gore sa pauzama po želji grupe. Noćna vožnja.

DRUGI DAN (Ohrid)

Planirani dolazak na Ohrid u prijepodnevnim satima, a zatim slijedi slobodno vrijeme za individualni obilazak ili fakultativno sa vodičem  užem jezgru grada sa kulturno-historijskim znamenitostima. Obilazak tradicionalne čaršije gdje se prodaju čuveni ohridski biseri i ćilibari…. fakultativna plovidba Ohridskim jezerom. Smještaj grupe u hotel od 14 sati koji se nalazi na jezeru. Slobodno vrijeme za individualne aktivnosti. Noćenje.

TREĆI DAN  (Ohrid-Skopje)

Doručak. Fakultativni izlet u Skoplje. Po dolasku u glavni grad Makedonije, slijedi obilazak Skoplja u pratnji stručnog vodiča, panoramski razgled grada: Skopska tvrdjava – kale, crkva Sv.Spasa, Mustafapašina džamija. Stari dio grada (Kuršumli An,Kapan An, Suli An, Trg Makedonija, Bezisten, Ćifte Amam i Dautpašin Amam), muzej holokausta, muzej revolucionarne borbe, arheološki muzej, fontana sa spomenikom, ulica Makedonija, spomen dom Majke Tereze, stara željeznička stanica-muzej grada Skoplja, zgrada parlamenta, spomenik palih heroja, porta Makedonija…Nakon obilaska, slobodno vrijeme za šetnju gradom, ponovno okupljanje grupe i povratak prema Ohridu. Slobodno vrijeme. Muzika uživo u hotelu . Noćenje..

ČETVRTI DAN (Ohrid-Tirana-BiH)

Doručak. Odjava iz hotela i vožnja prema Tirani. Po dolasku slijedi obilazak grada: Trga Skender-bega sa istoimenom konjaničkom statuom, Edhem begove džamija, sahat kula, nacionalni muzej… slobodno vrijeme, ponovno okupljanje grupe i nastavak vožnje prema Mostaru. Dolazak u Mostar u večernjim satima. Kraj programa.

Cijena po osobi: 249,00 KM za uplate do 10.02.2023

REDOVNA CIJENA ARANŽMANA : 279,00 KM

 

U cijenu aranžmana je uračunato:

prevoz autobusima visoke turističke klase

Smještaj u Hotel & Spa Tino 4*  ili Hotel Bellvedere 4* sličan navedenom hotelu  u Ohridu na bazi 2 noćenja sa doručkom

obilazak Tirane sa vodičem

muzika uzivo u hotelu
Usluge pratioca tokom putovanja

naša organizacija i PDV

 

U cijenu aranžmana nije uračunato:

Troškovi obaveznog putničkog osiguranja (PZO) 8,00 KM do 60 godina starosti, preko 60 godina 16 KM

Boravišna taksa za 2 noćenja u hotelu 4,00 KM  po osobi ( plaćanje u agenciji)

Fakultativni izleti ( obavezna najava prilikom uplate u agenciji)
Obilazak Ohrida sa lokalnim vodičem 5,00 Euro, Vožnja brodom po Ohridskom jezeru 3,00 Euro

izlet do Skoplja i obilazak sa vodičem 20,00 Euro

Doplata za jednokrevetnu sobu 60 KM za 2 noći

Doplata za sobu sa pogledom na Ohridsko jezero 40,00 KM

Doplata za posebno tražena mjesta u autobusu  iza vozača i suvozača – 40 KM
Posebne želje putnika

Ulaznice u objekte prilikom obilaska gradova

 

NAPOMENA: Agencija Autoprevoz-Bus  zadržava pravo promjene rasporeda posjeta usljed nepredvidjenih okolnosti ili promjene hotela ukoliko se navedeni hotel ranije popuni .

Za realizaciju fakultativnih i zleta potrebno je minimalno 25 prijavljenih putnika.

Cijena aranžmana je kalkulisana na bazi 35 uplata. Ukoliko bude manje prijavljenih putnika /uplata možemo realizovati putovanje uzprethodni dogovor sa klijentima o korekciji cijene.

 

OTKAZNA POLITIKA ODUSTAJANJA OD PUTOVANJA:

Putnik ima pravo da odustane od putovanja, o čemu je dužan pismeno izvijestiti organizatora putovanja. Datum prijema pisanog otkaza predstavlja osnov za obračun naknade koja pripada organizatoru, izražene procentualno u odnosu na ukupnu cijenu putovanja, i to:

– 10% ako se putovanje otkaže do 30 dana prije početka,

– 20 % ako se putovanje otkaže 29 do 15 dana,

– 50 % ako se putovanje otkaže 14 do 8 dana,

– 100 % ako se putovanje otkaže 7 do 1 dana

 

NAČIN PLAĆANJA: Za rezervaciju je potrebno uplatiti avans 30 % od ukupnog aranžmana, a ostatak mogućnost plaćanja na rate ( isključivo sa firmama , školama , Sindikatima koje imaju Ugovor sa Autoprevoz-Bus-om) Sa uplatom akontacije putnik prihvata Opće uslove putovanja.

 

UPOZORENJE: Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. Svaki putnik je dužan samostalno provjeriti važnost svojih dokumenata i provjeriti zakonske regulative oko ulaska u države koje su u programu putovanja. Svi putnici su duzni imati validnu policu putničkog zdravstvenog osiguranja.

Putnici na ovom putovanju obavezni su imati biometrijski pasoš sa datumom važenja minimum 3 mjeseca od planiranog dana povratka sa putovanja.

Svim putnicima stojimo na raspolaganju za sva pitanja u vezi sa programom putovanja putem telefona 036/551 900  ili na email: booking@autoprevoz-bus.ba, info@autoprevoz.ba